Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ đãi ngộ các nghệ nhân có công gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Loại khác
Trích yếu: Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chế độ đãi ngộ các nghệ nhân có công gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 5/7/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 4/8/2018
Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi