Dự thảo Góp ý dự thảo Quyết định phân cấp và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Góp ý dự thảo Quyết định phân cấp và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 5/12/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 4/1/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi