Dự thảo Góp ý Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Góp ý Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016
Ngày đăng dự thảo: 11/12/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/1/2018
Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi