Dự thảo Về việc tham gia góp ý dự thảo định mức dự toán di trì một số dịch vụ công ích
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Về việc tham gia góp ý dự thảo định mức dự toán di trì một số dịch vụ công ích
Ngày đăng dự thảo: 30/12/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 29/1/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi