Dự thảo Góp ý Dự thảo Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Góp ý Dự thảo Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 10/5/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 9/6/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi