Dự thảo Góp ý dự thảo Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Góp ý dự thảo Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016
Ngày đăng dự thảo: 27/5/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/6/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi