Dự thảo Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 11/8/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 10/9/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng
Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Để khỏi đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình quản lý và nâng cao vai trò trách nhiệm của Đội quản lý trật tư đô thị mình xin tham gia góp ý như sau: - tại điểm c Điều 4 của quy chế: "Các công trình do Sở xây dựng cấp phép" nên sửa thành " các công trình thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở xây dựng" - Tại điểm a Điều 5 của quy chế: cụm từ " công trình do UBND cấp huyện cấp phép" nên sửa thành " các công trình thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện
Ngày: 16/08/2021 11:30:50 AM Bởi: Trần Thanh Diệu
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi