Dự thảo Về việc góp ý Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Về việc góp ý Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 19/8/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 18/9/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi