Dự thảo Tham gia góp ý dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Tham gia góp ý dự thảo Quy định một số nội dung về quản lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 14/4/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 14/5/2022
Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi