Dự thảo Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND
Ngày đăng dự thảo: 5/11/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 5/12/2020
Đơn vị chủ trì: Sở Y tế
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi