Dự thảo Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021 về Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021 về Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng dự thảo: 10/5/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 9/6/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Y tế
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi