Dự thảo Góp ý dự thảo Quy định hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng thuộc diện quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Góp ý dự thảo Quy định hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng thuộc diện quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
Ngày đăng dự thảo: 26/10/2017
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/11/2017
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 Góp ý dự thảo Quy định hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng thuộc diện quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

 
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi