Dự thảo Góp ý thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo hướng nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng lao động và người lao động để doanh nghiệp chủ động đào tạo gắn với sử dụng lao động
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Góp ý thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo hướng nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng lao động và người lao động để doanh nghiệp chủ động đào tạo gắn với sử dụng lao động
Ngày đăng dự thảo: 23/1/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/2/2018
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 Góp ý thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo hướng nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng lao động và người lao động để doanh nghiệp chủ động đào tạo gắn với sử dụng lao động

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi