Dự thảo Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù riêng củatỉnh về Quy định mức hỗ trợ thăm hỏi, động viên gia đình thuộc diện chính sách, cán bộ hưu trí, mất sức lao động trên địa bàn tỉnh
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù riêng củatỉnh về Quy định mức hỗ trợ thăm hỏi, động viên gia đình thuộc diện chính sách, cán bộ hưu trí, mất sức lao động trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng dự thảo: 26/7/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/8/2019
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù riêng củatỉnh về Quy định mức hỗ trợ thăm hỏi, động viên gia đình thuộc diện chính sách, cán bộ hưu trí, mất sức lao động trên địa bàn tỉnh

Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Đóng góp dự thảo Nghị quyết chính sách
Đóng góp dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù riêng của tỉnh về Quy định mức hỗ trợ thăm hỏi, động viên gia đình thuộc diện chính sách, cán bộ hưu trí, mất sức lao động trên địa bàn tỉnh
Ngày: 16/08/2019 10:03:52 AM Bởi: Nguyễn ĐÌnh Lâm
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi