Dự thảo Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 13/8/2019
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/9/2019
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi