Dự thảo tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025
Ngày đăng dự thảo: 22/4/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/5/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025

Tài liệu đính kèm

GỞI Ý KIẾN GÓP Ý
Họ và tên:(*)
Thư điện tử:(*)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Đơn vị công tác:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:(*)
Đính kèm tệp:(*)
Mã số xác thực:(*)
(Các nội dung có dấu (*) là không được để trống)

Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi