Dự thảo góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 17/5/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 16/6/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội  để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tài liệu đính kèm


DANH SÁCH GÓP Ý CHO DỰ THẢO
Sức khỏe
Văn bản dự thảo góp ý
Ngày: 19/05/2021 01:44:31 PM Bởi: Hữu Tùng
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi