Dự thảo Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 8/6/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 8/7/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội,

mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi