Dự thảo góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 25/11/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 25/12/2021
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trêđịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi