Dự thảo Ban hành một số tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Ban hành một số tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 29/12/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/1/2022
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 Ban hành một số tiêu chí xác định đối tượng, hồ sơ, thủ tục hỗ trợ theo

 quy định tại khoản 21 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi