Dự thảo đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng dự thảo: 11/2/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 13/3/2022
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
đề nghị tham gia góp ý 
dự thảo Quyết định ban hành chuẩn hộ gia đình thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
giai đoạn 2021-2025
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi