Dự thảo góp ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: góp ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 17/2/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 19/3/2022
Đơn vị chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 góp ý kiến dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt mức chi phí chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi