Dự thảo Về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tư Nghĩa
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tư Nghĩa
Ngày đăng dự thảo: 28/6/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 28/7/2021
Đơn vị chủ trì: UBND huyện Tư Nghĩa

UBND huyện thông báo tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm:

 - Báo cáo tóm tắt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tư Nghĩa;

- Các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tư Nghĩa;

- Danh mục các công trình, dự án thực hiện đến năm 2030 huyện Tư Nghĩa;

- Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tư Nghĩa.

2. Hình thức đóng góp ý kiến:

Niêm yết công khai dự thảo hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tư Nghĩa tại trụ sở UBND huyện, UBND xã, thị trấn và trên trang thông tin điện tử của UBND huyện Tư Nghĩa và UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp theo địa bàn các xã, thị trấn.

3. Địa điểm nhận ý kiến góp ý

Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tư Nghĩa thông qua phiếu góp ý kiến gửi trực tiếp tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn; gửi văn bản về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tư Nghĩa hoặc chuyên mục góp ý trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và UBND huyện.

4. Thời hạn góp ý kiến: 30 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tải. 

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi