Dự thảo Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015)
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 07/8/2015)
Ngày đăng dự thảo: 21/8/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/9/2020
Đơn vị chủ trì: Thanh tra tỉnh
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi