Dự thảo Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh) và Quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh)
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh) và Quy định về thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (ban hành kèm theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh)
Ngày đăng dự thảo: 21/8/2020
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 20/9/2020
Đơn vị chủ trì: Thanh tra tỉnh

   

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi