Dự thảo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu: Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 27/5/2022
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/6/2022
Đơn vị chủ trì: Thanh tra tỉnh

  

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi