Dự thảo Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng dự thảo: 4/10/2021
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 3/11/2021
Đơn vị chủ trì: Hội đồng nhân dân tỉnh

Lấy ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết về Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi