Dự thảo Dự thảo Nghị quyết Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản: Nghị quyết
Trích yếu: Dự thảo Nghị quyết Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi
Ngày đăng dự thảo: 9/2/2018
Ngày hết hạn lấy ý kiến: 11/3/2018
Đơn vị chủ trì: Quỹ đầu tư phát triển tỉnh
Tài liệu đính kèm


Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi