Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý dự thảo Quyết định và Quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất thay thế Quyết định số 50a/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 và Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh. 18/8/2022 Sở Xây dựng
Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn và công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/8/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Ban hành danh mục lĩnh vực, loại hình, địa bàn ưu đãi xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025 và quy định Chính sách ưu đãi về thuê đất tại khu vực đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/8/2022 Sở Tài chính
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi 31/7/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/7/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/7/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/7/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư
góp ý bản dự thảo Quyết định ban hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư, khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23/7/2022 Sở Xây dựng
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi 21/7/2022 Sở Tài chính
QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐỊA PHƯƠNG VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 20/7/2022 Sở Y tế
đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025 20/7/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lấy ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 về ban hành quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyển thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 13/7/2022 Công an tỉnh
Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 7/7/2022 Công an tỉnh
Dự thảo Nghị quyết Quy định giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/7/2022 Sở Tài chính
dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2022 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách mới 29/6/2022 Sở Tài chính
Dự thảo quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Ngãi 26/6/2022 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 26/6/2022 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế đối thoại của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/6/2022 Thanh tra tỉnh
Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao đang tập trung tập huấn và thi đấu của tỉnh Quảng Ngãi 24/6/2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Xin ý kiến góp ý về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23/6/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi