Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Về việc góp ý dự án Quy hoạch phát triển chăn nuôi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2025. 7/3/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy định về cơ chế lồng ghép và quản lý các nguồn vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018-2020 23/2/2018 Sở Tài chính
Quy định chi thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác, số lượng cộng tác viên của từng xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 23/2/2018 Sở Y tế
Góp ý Dự thảo “Quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” 22/2/2018 Sở Công thương
Góp ý thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm theo hướng nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng lao động và người lao động để doanh nghiệp chủ động đào tạo gắn với sử dụng lao động 22/2/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/2/2018 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo quyết định bãi bỏ quyết định số 14/2014/QĐ/UBND ngày 22/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế vận động đóng góp và quản lý, sử dụng Quỹ Quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/2/2018 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
Dự thảo về việc Ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 4/2/2018 Sở Tài chính
Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi 26/1/2018 Sở Nội vụ
Ban hành Đề án “Thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020” 24/1/2018 Sở Y tế
Góp ý Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án quản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 18/1/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng 13/1/2018 Sở Nội vụ
Góp ý Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 10/1/2018 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành một số chính sách hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất và cơ chế khắc phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/1/2018 Sở Tài chính
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu đất sét dư thừa để làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16/12/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/12/2017 Sở Xây dựng
Về việc lấy ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 10/12/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ 8/12/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 24, Quốc lộ 24B, Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 4/12/2017 Sở Giao thông Vận tải
Dự thảo Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh 28/11/2017 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi