Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo Quyết định thực hiện liên thông thủ tục hành chính Đăng ký hộ kinh doanh và Đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 20/1/2022 Cục thuế tỉnh
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 7/1/2022 Sở Tài chính
Về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành đơn giá cho thuê hạ tầng tại KCN Quảng Phú và KCN Tịnh Phong giai đoạn 2021 - 2025 31/12/2021 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định Quy định một số chính sách ưu đãi đối với các dự án khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/12/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/12/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 25/12/2021 Sở Ngoại vụ
góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25/12/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/12/2021 Sở Y tế
Bãi bỏ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh 19/12/2021 Sở Nội vụ
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo 18/12/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã làm việc tại các xã miền núi, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/12/2021 Sở Nội vụ
Ban hành đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 15/12/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/12/2021 Sở Tài chính
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3/12/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi của ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 2/12/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Dự thảo Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 1/12/2021 Sở Tài chính
Quyết định Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1/12/2021 Sở Tài chính
Nghị quyết quy định mức quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/11/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết “quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại và điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” 27/11/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 26/11/2021 Sở Nội vụ
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi