Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 28/9/2017 Sở Nội vụ
Góp ý dự thảo Nghị quyết và dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo theo nhu cầu của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 27/9/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Ban hành Quy định về đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển Kinh tế - Xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/9/2017 Sở Xây dựng
góp ý đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23/9/2017 Sở Xây dựng
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 13/9/2017 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi 12/9/2017 Sở Thông tin và Truyền thông
góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 7/9/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Ban hành quy định chi tiết, cách thức thực hiện Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ sản xuất muối tại vùng muối Sa Huỳnh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2017 - 2020. 6/9/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết Ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 6/9/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết và nội dung Nghị quyết Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/8/2017 Sở Tài chính
Ban hành Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với việc tổ chức dịch vụ đám tiệc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/8/2017 Sở Y tế
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi. 27/8/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục Quy định khoảng cách và địa bàn thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn đặc biệt khó khăn có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua đèo núi cao; qua sông, suối,...(không có cầu); qua vùng sạt lở đất, đá, học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ k 27/8/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý 26/8/2017 Sở Y tế
Bãi bỏ Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi 26/8/2017 Sở Nội vụ
Bãi bỏ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi 26/8/2017 Sở Nội vụ
Bãi bỏ Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi 26/8/2017 Sở Nội vụ
Quy định chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài 24/8/2017 Sở Y tế
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 23/8/2017 Sở Tài chính
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ ủy thác quản lý qua địa bàn tỉnh 23/8/2017 Sở Giao thông Vận tải
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi