Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý dự thảo Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/6/2017 Công an tỉnh
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của HDND tỉnh về Lộ trình và Chính sách hỗ trợ xoá bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch trên địa bàn tỉnh 16/6/2017 Sở Xây dựng
Dự thảo Nghị Quyết về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 15/6/2017 Sở Xây dựng
Góp ý ban hành Nghị quyết Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh đến năm 2020 11/6/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tìm kiếm, cứu nạn trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé thuộc tỉnh Quảng Ngãi 8/6/2017 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Dự thảo Quyết định quy chế Phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/6/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Đề nghị ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đang học đại học chính quy công lập và hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 7/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đang học đại học chính quy công lập và hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc miền núi của tỉnh Quảng Ngãi từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 7/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi (Lần 2) 4/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 2/6/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Góp ý thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về thực hiện chính sách xã hội cho đối lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 2/6/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Chính sách chọn cử Bác sĩ đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý trong nước và ở nước ngoài 1/6/2017 Sở Y tế
Nghị quyết quy định nội dung và mức chi Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phạm Văn Đồng, tỉnh Quảng ngãi 27/5/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27/5/2017 Sở Nội vụ
Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/5/2017 Sở Tài chính
Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã 17/5/2017 Sở Tài chính
Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan khu chứng tích Sơn Mỹ 17/5/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/5/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Góp ý dự thảo Quyết định Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/5/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định ban hành Quy định thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 14/5/2017 Sở Ngoại vụ
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi