Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 53/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 10/1/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo
Góp ý dự thảo Quyết định phân cấp và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 4/1/2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ban hành Quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi 3/1/2020 Sở Nội vụ
Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD) 29/12/2019 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Chương II của Quy định mật độ và đơn giá cây trồng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, được ban hành kèm theo Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi. 22/12/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Ban hành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/12/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo
Dự thảo Quyết định Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/12/2019 Sở Tài chính
Phê duyệt Đề án thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn 5/12/2019 UBND huyện Lý Sơn
Về việc lấy ý kiến đối với phương án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi 5/12/2019 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Nghị Quyết Chính sách quy định mức chi tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng vào dịp Lễ 27/7, ngày Tết cổ truyền và mức chi hỗ trợ thăm hỏi, động viên đối tượng hưu trí, mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý vào dịp ngày Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1/12/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Quyết định bãi bỏ quy định giá tính lệ phí trước bạ và thu thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/11/2019 Sở Tài chính
Góp ý Dự thảo Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2016/QĐ-UNND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/11/2019 Sở Tài chính
Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/11/2019 Sở Nội vụ
Về việc tham gia góp ý dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP 16/11/2019 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Quy định về quản lý chất lượng, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư , Khu đô thị trên địa bà​n tỉnh Quảng Ngã 15/11/2019 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/11/2019 Sở Tài chính
Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 10/11/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Góp ý dự thảo Quyết định và Tờ trình về việc Bãi bỏ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/11/2019 Sở Xây dựng
Quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý nghỉ hưu theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Nghị định 26/2015/NĐ-CP và chính sách hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện xin thôi làm nhiệm vụ, thôi việc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 6/11/2019 Sở Nội vụ
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu chí, cách thức xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 6/11/2019 Sở Tư pháp
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi