Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Về việc ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Ngãi 13/6/2021 Sở Ngoại vụ
Nghị quyết về chính sách khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, thành tích cao tại các cuộc thi khu vực quốc gia, quốc gia, khu vực quốc tế, quốc tế và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thay thế Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 và Nghị quyết số 31/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh 12/6/2021 Sở Nội vụ
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 10/6/2021 Sở Giao thông Vận tải
Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/6/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
Góp ý Dự thảo Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/6/2021 Sở Xây dựng
Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021 về Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 9/6/2021 Sở Y tế
Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi thuộc ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi 6/6/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
góp ý dự thảo Quyết định phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 4/6/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định khung giá đối với dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga cảng biển do địa phương quản lý thuộc tỉnh Quảng Ngãi 3/6/2021 Sở Giao thông Vận tải
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng của từng cấp; phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29/5/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi 29/5/2021 Sở Nội vụ
tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 22/5/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hôc trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16/5/2021 Công an tỉnh
Dự thảo Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 16/5/2021 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng là công trình sự nghiệp của các cơ sở giáo dục và công trình sự nghiệp khác (ngoài lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 15/5/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 9/5/2021 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung và mức chi xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 9/5/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
đề nghị góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh 7/5/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Triển khai Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 12/3/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000 m tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra 5/5/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 2/5/2021 Sở Công thương
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi