Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (lần 2). 30/4/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
góp ý dự thảo Nghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/4/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống giám sát tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 28/4/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2022-2025. 25/4/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề khai thác thủy sản bền vững trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ ngư dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, giai đoạn 2021-2023 23/4/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Thẩm định dự thảo Quyết định chấm dứt hiệu lực một phần nội dung của Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh 17/4/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
lấy ý kiến về Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/4/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bãi bỏ Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh quy định một số mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25/3/2021 Sở Nội vụ
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 11/3/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
V/v Tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển xăng dầu từ đất liền ra huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 4/3/2021 Sở Công thương
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 3/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định về việc tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Xin ý kiến Góp ý về Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3/3/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Góp ý Dự thảo ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 24/2/2021 Sở Xây dựng
Nghị quyết Quy định việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 24/2/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Góp ý dự thảo Nghị quyết, Tờ trình và Đề án quy định mức thu phí, lệ phí 13/2/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6/2/2021 Sở Xây dựng
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo 5/2/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định tài sản được xác định là tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 4/2/2021 Sở Tài chính
Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 30/1/2021 Sở Xây dựng
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi