Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 5/4/2017 Sở Nội vụ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi 5/4/2017 Sở Nội vụ
Quy chế Phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Công văn Sở TNMT về việc góp ý các dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Góp ý dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 23/3/2017 Sở Y tế
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành, nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động 23/3/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị Quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề án Về quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề án Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Đề án Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi 18/3/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 12/3/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định "Chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh muối sạch tại vùng muối Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020. 12/3/2017 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết quy định mức thu phí tham quan tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ 12/3/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
QUY ĐỊNH Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi(Kèm theo Quyết định số /2016/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi) 11/3/2017 Sở Công thương
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/3/2017 Sở Công thương
Góp ý dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/3/2017 Sở Tài chính
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi