Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù riêng củatỉnh về Quy định mức hỗ trợ thăm hỏi, động viên gia đình thuộc diện chính sách, cán bộ hưu trí, mất sức lao động trên địa bàn tỉnh 25/8/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tham gia ý kiến cho hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/8/2019 Sở Nội vụ
Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 11/8/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Nghị quyết Chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 8/8/2019 Sở Nội vụ
Quy định khoảng cách và địa bàn có địa hình hình cách trở, giai thông đi lại khó khăn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/7/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo
Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. 21/7/2019 Sở Nông nghiệp và PTNT
Quyết định về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của UBND tỉnh 19/7/2019 Sở Nội vụ
Dự thảo cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 17/7/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Về việc lấy ý kiến về bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/7/2019 Sở Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 30/6/2019 Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết về việc phê duyệt Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 19/6/2019 Sở Nội vụ
Về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 14/6/2019 UBND huyện Tư Nghĩa
Về đặt tên các tuyến đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 14/6/2019 UBND huyện Tư Nghĩa
Góp ý dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao 13/6/2019 Công an tỉnh
Về việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 7/6/2019 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về cơ chế, chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6/6/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đề án, Nghị quyết về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 4/6/2019 UBND huyện Lý Sơn
Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của của UBND tỉnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các Chi cục thuộc các sở, ngành 2/6/2019 Sở Nội vụ
Về sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 30/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh vể hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình, thôn, xã, huyện thoát nghèo ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 – 2020 1/6/2019 Ban Dân tộc tỉnh
Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 24/5/2019 Sở Nội vụ
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi