Dự thảo Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Lấy ý kiến Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ an ninh xã hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 100m tính từ ranh giới khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ 20/1/2021 Sở Tài nguyên và Môi trường
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 20/1/2021 Sở Tư pháp
Quyết định về việc Sửa đổi nội dung tại điểm b Khoản 2 Điều 3 Quy định Tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 8/1/2021 Sở Nông nghiệp và PTNT
Về việc quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia và các giải thi đấu tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 3/1/2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 21/12/2020 Sở Tài chính
Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 18/12/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư
Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về Giải thưởng Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi 13/12/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Lần 2) 12/12/2020 Sở Công thương
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND 5/12/2020 Sở Y tế
Dự thảo Quyết định Quy định một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 4/12/2020 Sở Xây dựng
NGHỊ QUYẾT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 9 25/11/2020 Sở Tài chính
góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trong thời gian chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục hoà nhập và phục hồi chức năng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22/11/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 20/11/2020 Sở Giao thông Vận tải
Dự thảo Nghị quyết Thay thế Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình bảo tàng trên địa bàn huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 19/11/2020 UBND huyện Lý Sơn
Xin ý kiến góp ý về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 15/11/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 8/11/2020 Sở Y tế
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 5/11/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1/11/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT
Nghị quyết Quy định mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 1/11/2020 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh
Nghị Quyết Chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân trong phạm vi bán kính 1000 m tính từ ranh giới Khu xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ 29/10/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi