Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi (Lần 2) Đã hết hạn lấy ý kiến 4/6/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/3/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Về chính sách hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang học đại học chính quy công lập và học cao học, nghiên cứu sinh từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 Đã hết hạn lấy ý kiến 3/2/2017 Sở Giáo dục và Đào tạo
Ban hành Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 12/11/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo
Nghị quyết quy định khoảng cách và địa bàn xác định học sinh được phép ở lại trường do không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Lần 2) Đã hết hạn lấy ý kiến 14/10/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo
Góp ý Nghị quyết Quy định điều kiện học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ, định mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/9/2016 Sở Giáo dục và Đào tạo
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi