Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân cấp trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 10/11/2021 Sở Xây dựng
Về việc tham gia góp ý Quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/10/2021 Sở Xây dựng
Về việc góp ý Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 18/9/2021 Sở Xây dựng
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/9/2021 Sở Xây dựng
Tham gia góp ý Dự thảo Quyết định Quy định phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị, lập, phê duyệt và ban hành quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 25/8/2021 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 Đã hết hạn lấy ý kiến 26/6/2021 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/6/2021 Sở Xây dựng
Dự thảo Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/5/2021 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Đã hết hạn lấy ý kiến 24/2/2021 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 6/2/2021 Sở Xây dựng
Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Đã hết hạn lấy ý kiến 30/1/2021 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định Quy định một số nội dung liên quan đến cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/12/2020 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định Sửa đổi Điều 7 Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế Phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 17/7/2020 Sở Xây dựng
Về việc tham gia góp ý dự thảo định mức dự toán di trì một số dịch vụ công ích Đã hết hạn lấy ý kiến 29/1/2020 Sở Xây dựng
Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị (thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD) Đã hết hạn lấy ý kiến 29/12/2019 Sở Xây dựng
Về việc lấy ý kiến đối với phương án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 5/12/2019 Sở Xây dựng
Về việc tham gia góp ý dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP Đã hết hạn lấy ý kiến 16/11/2019 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Quy định về quản lý chất lượng, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư , Khu đô thị trên địa bà​n tỉnh Quảng Ngã Đã hết hạn lấy ý kiến 15/11/2019 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Quyết định và Tờ trình về việc Bãi bỏ Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế phối hợp và trách nhiệm của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/11/2019 Sở Xây dựng
Dự thảo Quyết định Ban hành quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/10/2019 Sở Xây dựng
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi