Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
góp ý đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 23/9/2017 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Nghị quyết của HDND tỉnh về Lộ trình và Chính sách hỗ trợ xoá bỏ lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 16/6/2017 Sở Xây dựng
Dự thảo Nghị Quyết về Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Đã hết hạn lấy ý kiến 15/6/2017 Sở Xây dựng
Góp ý Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Đã hết hạn lấy ý kiến 27/4/2017 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 27/4/2017 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Tờ trình Về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định hỗ trợ chuyển đổi lò gạch nung thủ công sang sản xuất vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/4/2017 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Tờ trình ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 15/2/2017 Sở Xây dựng
Góp ý Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 19/10/2016 Sở Xây dựng
Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/10/2016 Sở Xây dựng
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi