Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chi thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác, số lượng cộng tác viên của từng xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 18/4/2018 Sở Y tế
Thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 12/4/2018 Sở Y tế
Quy định chi thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác, số lượng cộng tác viên của từng xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 23/2/2018 Sở Y tế
Ban hành Đề án “Thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020” Đã hết hạn lấy ý kiến 24/1/2018 Sở Y tế
Ban hành Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với việc tổ chức dịch vụ đám tiệc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 27/8/2017 Sở Y tế
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý Đã hết hạn lấy ý kiến 26/8/2017 Sở Y tế
Quy định chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài Đã hết hạn lấy ý kiến 24/8/2017 Sở Y tế
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý. Đã hết hạn lấy ý kiến 22/6/2017 Sở Y tế
Chính sách chọn cử Bác sĩ đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý trong nước và ở nước ngoài Đã hết hạn lấy ý kiến 1/6/2017 Sở Y tế
Góp ý dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 23/3/2017 Sở Y tế
Góp ý dự thảo Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 25/2/2017 Sở Y tế
Góp ý dự thảo Nghị quyết Chính sách chọn cử Bác sĩ giỏi đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý trong nước và ở nước ngoài Đã hết hạn lấy ý kiến 2/2/2017 Sở Y tế
Góp ý dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 (lần 2) Đã hết hạn lấy ý kiến 1/12/2016 Sở Y tế
Góp ý Dự thảo Đề án bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 (lần 3) Đã hết hạn lấy ý kiến 1/12/2016 Sở Y tế
Góp ý Dự thảo Đề án bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 (lần 2) Đã hết hạn lấy ý kiến 6/11/2016 Sở Y tế
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi