Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 28/4/2022 Sở Y tế
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định số lượng, quy trình xét chọn, hợp đồng trách nhiệm đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 24/2/2022 Sở Y tế
dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 12/2/2022 Sở Y tế
Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/12/2021 Sở Y tế
Nghị quyết Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/7/2021 Sở Y tế
Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2021 về Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 Đã hết hạn lấy ý kiến 9/6/2021 Sở Y tế
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND Đã hết hạn lấy ý kiến 5/12/2020 Sở Y tế
xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án Khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/11/2020 Sở Y tế
Góp ý dự thảo Đề án “Xây dựng hệ thống điều hành thông minh mạng lưới cấp cứu ngoài bệnh viện 115 tỉnh Quảng Ngãi” Đã hết hạn lấy ý kiến 16/9/2020 Sở Y tế
Dự thảo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 15/7/2020 Sở Y tế
Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND Đã hết hạn lấy ý kiến 29/5/2020 Sở Y tế
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý Đã hết hạn lấy ý kiến 2/10/2019 Sở Y tế
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế Đã hết hạn lấy ý kiến 5/5/2019 Sở Y tế
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 21/9/2018 Sở Y tế
Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định mức chi thù lao cho cộng tác viên tại xã tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 6/9/2018 Sở Y tế
Lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chi thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác, số lượng cộng tác viên của từng xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 18/4/2018 Sở Y tế
Thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 12/4/2018 Sở Y tế
Quy định chi thù lao cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác, số lượng cộng tác viên của từng xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 23/2/2018 Sở Y tế
Ban hành Đề án “Thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020” Đã hết hạn lấy ý kiến 24/1/2018 Sở Y tế
Ban hành Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với việc tổ chức dịch vụ đám tiệc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 27/8/2017 Sở Y tế
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi