Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Lấy ý kiến dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 về ban hành quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyển thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 13/7/2022 Công an tỉnh
Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 7/7/2022 Công an tỉnh
Dự thảo ban hành Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hôi đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 17/6/2022 Công an tỉnh
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 17/6/2022 Công an tỉnh
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 17/6/2022 Công an tỉnh
Góp ý dự thảo Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/10/2021 Công an tỉnh
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định việc áp dụng các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC đối với nhà ở hộ gia đình, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 30/9/2021 Công an tỉnh
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/7/2021 Công an tỉnh
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực Đã hết hạn lấy ý kiến 19/6/2021 Công an tỉnh
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định về số lượng, mức phụ cấp đối với lực lượng Công an bán chuyên trách được bố trí tại thôn tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hôc trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/5/2021 Công an tỉnh
Góp ý dự thảo Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng công nghệ cao Đã hết hạn lấy ý kiến 13/6/2019 Công an tỉnh
Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 23/3/2019 Công an tỉnh
Tờ trình đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh, dự thảo quyết định Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 19/8/2018 Công an tỉnh
Góp ý dự thảo Quyết định quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 21/6/2017 Công an tỉnh
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/2/2017 Công an tỉnh
Góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 2/11/2016 Công an tỉnh
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi