Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Nghị quyết về phát triển du lịch Quảng Ngãi đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 4/5/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị quyết Quy định mức thu, quản lý phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cở sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Đã hết hạn lấy ý kiến 5/4/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị quyết về việc quy định mức thu phí thư viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 12/3/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nghị quyết quy định mức thu phí tham quan tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ Đã hết hạn lấy ý kiến 12/3/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đề án thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 22/2/2017 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Về việc đặt tên các tuyến đường và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 13/11/2016 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi