Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/6/2021 Sở Giao thông Vận tải
Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Đã hết hạn lấy ý kiến 10/6/2021 Sở Giao thông Vận tải
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định khung giá đối với dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga cảng biển do địa phương quản lý thuộc tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/6/2021 Sở Giao thông Vận tải
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/5/2021 Sở Giao thông Vận tải
Bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/11/2020 Sở Giao thông Vận tải
Bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007, Quyết định số 249/QĐ-2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức thu học phí đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2 và hạng C tại các cơ sở đào tạo lái xe ô tô thuộc tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/5/2019 Sở Giao thông Vận tải
Bãi bỏ Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/5/2019 Sở Giao thông Vận tải
Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013 của Hội đồng nhân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/5/2019 Sở Giao thông Vận tải
Ban hành Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với cảng biển do địa phương quản lý thuộc tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 18/4/2019 Sở Giao thông Vận tải
Về việc phê duyệt Đề án phát triển, nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, giai đoạn đến 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 29/3/2019 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn đường thủy, tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tuyến đảo Lớn - đảo Bé đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 26/10/2018 Sở Giao thông Vận tải
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và Quốc lộ 24, Quốc lộ 24B, Quốc lộ 24C qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/12/2017 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ ủy thác quản lý qua địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 23/8/2017 Sở Giao thông Vận tải
Lấy ý kiến dự thảo Quy định tổ chức, quản lý và phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động của xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trong phạm vi hạn chế trên địa bàn huyện Lý Sơn. Đã hết hạn lấy ý kiến 13/8/2017 Sở Giao thông Vận tải
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tìm kiếm, cứu nạn trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé thuộc tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/6/2017 Sở Giao thông Vận tải
Ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 10/2/2017 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý dự thảo Tờ trình, Phương án, Quyết định về việc phê duyệt phương án giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 29/12/2016 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Dự thảo Quy chế quản lý thực hiện Đề án Phát triển giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 8/12/2016 Sở Giao thông Vận tải
Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 Quy định giá cước và phương pháp tính cước vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 6/11/2016 Sở Giao thông Vận tải
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tổ chức quản lý, công bố hoạt động của bãi đổ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã hết hạn lấy ý kiến 20/10/2016 Sở Giao thông Vận tải
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi