Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/10/2016 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Dự thảo Quyết định Về việc quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/10/2016 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Tờ trình dự thảo Quyết định quy định mức hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/10/2016 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Dự thảo Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị Đã hết hạn lấy ý kiến 28/9/2016 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Dự thảo Tờ trình của UBND về dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị. Đã hết hạn lấy ý kiến 28/9/2016 Sở Giao thông Vận tải
Góp ý Dự thảo "Nghị quyết thông qua Đề án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị" Đã hết hạn lấy ý kiến 28/9/2016 Sở Giao thông Vận tải
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi