Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 25/12/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức chi quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 3/12/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nghị quyết quy định mức quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 27/11/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/7/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tham gia góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 4/7/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 16/6/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
tham gia ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 Đã hết hạn lấy ý kiến 22/5/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
đề nghị góp ý Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 7/5/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
lấy ý kiến về Quyết định ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 11/4/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trong thời gian chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục hoà nhập và phục hồi chức năng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/11/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trong thời gian chăm sóc, nuôi dạy, giáo dục hoà nhập và phục hồi chức năng tại cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 26/8/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý dự thảo Đề nghị xây dựng Nghị quyết hỗ trợ thêm ngoài mức chuẩn trợ giúpxã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 22/8/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 15/2/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Nghị Quyết Chính sách quy định mức chi tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng vào dịp Lễ 27/7, ngày Tết cổ truyền và mức chi hỗ trợ thăm hỏi, động viên đối tượng hưu trí, mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý vào dịp ngày Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 1/12/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về hỗ trợ tiền đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 13/9/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 12/9/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định mức đóng góp, mức hỗ trợ và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc tại cộng đồng; mức đóng góp, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 31/8/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết chính sách đặc thù riêng củatỉnh về Quy định mức hỗ trợ thăm hỏi, động viên gia đình thuộc diện chính sách, cán bộ hưu trí, mất sức lao động trên địa bàn tỉnh Đã hết hạn lấy ý kiến 25/8/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Tờ trình Về việc đề nghị sửa đổi định mức chế độ thăm hỏi, động viên gia đình thuộc diện chính sách vào dịp Lễ Ngày 27 tháng 7 và Ngày Tết cổ truyền tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020. Đã hết hạn lấy ý kiến 20/12/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 2/12/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi