Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Góp ý Dự thảo Quyết định Phê duyệt Đề án quản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 18/1/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Quy định hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng thuộc diện quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 25/11/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo xây dựng Nghị quyết ban hành Chính sách hỗ trợ, khuyến khích người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đã hết hạn lấy ý kiến 5/10/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Nghị quyết và dự thảo Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo theo nhu cầu của người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 27/9/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 4/8/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 20/7/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội cho đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 23/6/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Nghị Quyết thông qua đề án chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 23/6/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý ban hành Nghị quyết Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 11/6/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Quyết định quy chế Phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy đối với người bị xem xét áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 7/6/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý thẩm định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh về thực hiện chính sách xã hội cho đối lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 2/6/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Quyết định Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 17/5/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Đề án sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 7/5/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết về Chính sách hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 30/4/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành, nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động Đã hết hạn lấy ý kiến 23/3/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành, nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động Đã hết hạn lấy ý kiến 16/2/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Nghị Quyết quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/2/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm và Quỹ cho vay hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 8/2/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Đề án và Nghị Quyết hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn 06 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 4/2/2017 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Nghị quyết và Đề án về Quản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội và tạo việc làm cho đối tượng lang thang, xin ăn, bán hàng rong, bán vé xổ số, đánh giày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020. Đã hết hạn lấy ý kiến 23/12/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi