Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ngành, nghề theo nhu cầu của người sử dụng lao động Đã hết hạn lấy ý kiến 30/11/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý dự thảo Đề án và Nghị Quyết hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn 06 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 30/11/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý đề ánQuản lý, hỗ trợ thực hiện chính sách xã hội và tạo việc làm cho đối tượng lang thang, xin ăn, bán hàng rong, bán vé số, đánh giày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 29/10/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý đề án Chính sách hỗ trợ khuyến khích thoát nghèo bền vững trên địa bàn 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 29/10/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 Đã hết hạn lấy ý kiến 29/10/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Góp ý Dự thảo Đề án “Đổi mới công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020” Đã hết hạn lấy ý kiến 27/10/2016 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi