Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 9/6/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
góp ý dự thảo Quyết định phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đang lấy ý kiến 4/6/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
Góp ý Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung và mức chi xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/5/2021 Sở Khoa học và Công nghệ
Tờ trình về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Đã hết hạn lấy ý kiến 11/9/2019 Sở Khoa học và Công nghệ
Quyết định về việc bãi bỏ 02 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Đã hết hạn lấy ý kiến 11/9/2019 Sở Khoa học và Công nghệ
Góp ý Dự thảo quyết định ban hành quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 9/6/2018 Sở Khoa học và Công nghệ
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi