Tìm kiếm:
Dự thảo Tình trạng Ngày hết hạn Đơn vị chủ trì
Về việc lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tư Nghĩa Đã hết hạn lấy ý kiến 28/7/2021 UBND huyện Tư Nghĩa
Về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 14/6/2019 UBND huyện Tư Nghĩa
Về đặt tên các tuyến đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi Đã hết hạn lấy ý kiến 14/6/2019 UBND huyện Tư Nghĩa
Bản quyền © 2016 thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi
Thiết kế và xây dựng bởi:Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi